Menu
Artikels

Is hernieuwbare energie duurzaam?

Are we avoiding looking too closely, because we don’t want to know the answer?

Jeff Gibbs

In een nieuwe documentaire onthult Jeff Gibbs dat hernieuwbare energie helemaal niet zo groen is. Een bittere pil voor wie in wind en zon de oplossing ziet voor klimaatverandering. Volgens tegenstanders stuurt Gibbs met Planet of the Humans echter verouderde informatie de wereld in. Waar ligt nu de waarheid? Moeten we blijven investeren in hernieuwbare energie? Wat zijn de knelpunten precies?

Ruimte

In ruimte ziet Gibbs het eerste probleem. Een voetbalveld vol zonnepanelen zou namelijk maar 10 gezinnen van energie kunnen voorzien. Volgens criticasters zijn deze cijfers niet up-to-date. De panelen uit de documentaire zijn 8% efficiënt, terwijl de standaard tegenwoordig 24% is. Dat betekent wel nog steeds dat we met een paar voetbalvelden niet toekomen. Waar naartoe met die zonnepanelen? Misschien kunnen we ze kwijt in onze woestijnen? In Planet of the Humans krijgen we beelden te zien van Arnold Schwarzenegger, toenmalige gouverneur van Californië. Trots stelde hij de grootste zonne-energiecentrale ooit voor. Die werd gebouwd in de Mojavewoestijn.

“There’s some people that look out into the desert, they see miles and miles of emptiness. I see miles and miles of a gold mine.”

Arnold Schwarzenegger

Voor de joshua trees was de Terminator blijkbaar blind. De bomen moesten jammer genoeg plaats maken voor de gigantische Ivanpah centrale. De woestijn is dus niet zo dood als we denken. Ze is de woonplaats van onder andere schildpadden en adelaars. Windmolens hebben weliswaar minder grondoppervlakte nodig, maar vormen dan weer een gevaar voor de dieren in ons luchtruim (vogels en vleermuizen).  

Levensduur

In de documentaire leren we dat zonnepanelen slechts 10 jaar meegaan. Windmolens geven er gemiddeld na 20 jaar de brui aan. Tijd, dat blijkt het tweede probleem te zijn. De energie die het kostte om de grondstoffen te ontmijnen en te verwerken tot windmolens en zonnepanelen, brengt ons op die manier niet genoeg op. En waar kwam die energie vandaan? Juist, fossiele brandstoffen.

You would have been better off just burning the fossil  fuels in the first place, instead of playing pretend.

Ozzie Zehner

Opnieuw worden de cijfers door tegenstanders weerlegd. Zonnepanelen zouden ook minstens 20 jaar operationeel zijn. De opbrengst van oudere zonnepanelen daalt wel, met 0,8% per jaar.

Gibbs laat uitschijnen dat oude windmolens volledig ontmanteld worden en weer van nul opgebouwd moeten worden. Terug naar de mijnen dus. In realiteit verdwijnen windmolens zelden, maar ze krijgen een update. En hoe zit het met recyclage? De wieken van windmolens zijn moeilijk te recycleren, omdat ze bestaan uit een mengeling van verschillende materialen. Zonnepanelen doen het op dat vlak beter. 90% van de panelen kan gerecycleerd worden, maar op dit moment gebeurt dat nog niet op grote schaal. De business is namelijk nog niet aantrekkelijk genoeg voor grote investeerders.

Vervangend of aanvullend?

Het derde probleem is dat hernieuwbare energie geen vervanger is voor fossiele brandstoffen. Op donkere, windstille dagen zijn we nog steeds afhankelijk van kolen, olie en gas. Op betere dagen wordt er dan weer te veel energie geproduceerd. Die zouden we integraal moeten kunnen opslaan. Hiervoor is heel wat opslagcapaciteit nodig, en die hebben we nog niet. Gibbs stelt zich vragen bij de CO2-uitstoot, het toxisch afval en de levensduur van batterijen. In de documentaire wordt gezwegen over energieopslag in de vorm van waterkracht. Bij deze methode wordt er water omhoog gepompt wanneer er energie over is.

Overbevolking

It’s not the carbon dioxide molecule destroying the planet, it’s us.

Jeff Gibbs

Gibbs concludeert dat we met te veel zijn. Doordat de levenskwaliteit op aarde stijgt, gaat het energieverbruik van de gemiddelde mens dan ook nog eens de hoogte in. In zijn boek Feitenkennis legt Hans Rosling uit dat de bevolkingsgroei niet in een rechte lijn zal blijven stijgen. De VN voorspelt dat de curve van de wereldbevolking ergens tussen de 10 en 12 miljard zal afvlakken. Willen we met z’n allen overleven op een wereld met beperkte grondstoffen, dan zullen we ons energieverbruik moeten verminderen. Dit kan door ons consumptiegedrag aan te passen en ons duurzamer te verplaatsen.

Is hernieuwbaar de toekomst?

Kunnen zon en wind ons redden van de klimaatverandering? Er is nog werk aan de winkel. We hebben wetenschappers en budget nodig om groene technologie nog efficiënter te maken en recyclage te optimaliseren. Er wordt tegenwoordig heel hard op klimaat gefocust (en terecht), maar het milieu mag daar niet de dupe van worden. De technologische problemen rond groene energie kunnen we misschien oplossen, maar de negatieve impact ervan op onze fauna en flora blijft. Daarom is het belangrijk dat we blijven inspanningen leveren om onze wereldwijde energieconsumptie te doen dalen. Zero impact bestaat niet, maar little impact moet ons toch lukken?

Bronnen

No Comments

    Leave a Reply